Vì sao chọn chúng tôi?

Tạo môi trường thuận lợi để nhân viên không ngừng phát triển sự nghiệp là chiến lược nhân sự quan trọng của VFT Group!

VFT Group tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, có tính chủ động và tinh thần trách nhiệm cao. Vì thế, chúng tôi luôn chú trọng việc đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn và xây dựng hệ thống đánh giá cho từng vị trí; luôn ghi nhận những đóng góp tích cực của nhân viên cho sự phát triển của công ty. Nhờ đó, mỗi nhân viên có thể chủ động đạt được nguyện vọng về tài chính và thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Gia nhập VFT Group, chúng ta cùng nhau phát triển!

NomineeNumber of applicationsAddressDeadline
Kỹ sư chuyên ngành thủy sản (kinh doanh)3Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh31/08/2023
Nhân viên Digital Marketing1Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh31/08/2023
Nhân viên Content Marketing1Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh31/08/2023
Nhân viên Video Editor1Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh31/08/2023