Nơi tổng hợp những kỹ thuật, kiến thức quý giá về nuôi tôm cho bà con nông dân