Nơi tổng hợp những kỹ thuật, kiến thức quý giá về nuôi cá cho bà con nông dân